ÜSTÜN ASKERİ DEHA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

tarafından Umutcan Çay
0 yorum 213 görüntüleyenler

ÜSTÜN ASKERİ DEHA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk, askeri kariyeri boyunca ordusuna içten içe güvenen, kendi askerini öz evlatları gibi gören ve savaş meydanını, savaştaki hareketleri, planları sanata dönüştüren üstün bir liderdi. Trablusgarp’ta İtalyan askerlerine karşı halka gerilla taktikleri ile başarılı zaferlerden Çanakkale’de 5 kişiyle düşmanın taaruzunu yavaşlatıp bozguna uğratmasına ve daha nice sayısız örneklerle yıllar boyunca sadece memleketimize değil, tüm dünya ülkelerinde geçen yıllara rağmen eksiksiz saygı ve sevgi ile anılmaktadır. Bu yazımızda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliği ile ona yapılan yorumlardan bahsedeceğiz. Bize 100. Yılını kutlamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bütün silah arkadaşlarının ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Atatürk

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ASKERİ KİŞİLİĞİ

Bu konuya girmeden evvel, lider ve deha kavramlarının ne olduğunu açıklamakta fayda var. Lider kelimesi, sözlükte önder; önder ise gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kişi anlamına gelir. Deha kelimesi ise insanın zekasının ulaşabileceği en üstün nokta olarak tanımlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğinde bu kelimelerin bolca yer aldığı görülür. Sebebi ise askerleri her daim ikna edici ve onlara her durumda liderliği ile etkisi altına alabilmesi ve savaşın en ortasında bile dehasıyla düşmanı yavaşlatıp yenebilmesidir. Bunun en iyi örneği ise cephane ve sayıca ezilen askerlere süngü taktırıp hücum vaziyeti aldırmasıdır. Liderlik olarak kaçan askerlerin hiçbir cephanesi olmamasına rağmen akıllarına girip onları emri altına alabilmesidir. Deha kısmı ise gelen orduyu görüp hemencecik planını hazırlayıp ordusunu düşman askerlerine yönlendirip bozguna uğratmasıdır. Tabi ki sadece bu iki kelime, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğini anlatmak için asla yeterli değildir. Birçok faktör de askeri kişiliğinde öne çıkar. Onları sırasıyla anlatacak olursak:

-Askerlerine sarsılmaz güveni

-Her hareketi için her zaman tedbiri elden bırakmaması

-Kararlarından geri dönmez bir yapısı ve uygularken cesur ve gözü pek oluşu

-Askeri disiplini ve askerleri üzerinde kurduğu, karakterini yansıttığı gönülleri fetheden otoritesi

-Her daim yeniliğe açık oluşu

-Gerçekçi ve ileri görüşlülüğü

-Her zaman soğukkanlı ve durumlara çabuk adapte oluşu

-Kararlarını uygularken hızlı, en etkili biçimde ve olabildiğince hadiselere mahal vermeyen biri oluşu

-Sonuca odaklılığı

-Düşmanının hareketlerini nokta atışı öngörebilme kabiliyeti

-Doğru anı belirleyebilmesi

-Hareketlerini düşmandan saklayabilme ve düşmanını şaşırtabilme

Bu saydıklarımız dışında elbet askeri kişiliğini oluşturan özellikler olsa da en belirginleri bunlardır. Bu özellikler ayrıca sadece askeri alanda değil, savaş sonrası bile ülkemizin temeli olan ilkeler ve ülkenin önderiyken ülke için yaptığı icraatlerde de bu özelliklerinin görüldüğünü de söyleyebiliriz. İşin kısası, askeri kişiliği sadece savaş alanında değil, barışta bile etkili olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğini öven dünyadan birçok insan vardır. Bu insanlardan bazıları ve sözleri:

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. -John Fitzgerald KENNEDY A.B.D Başkanı-

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. -General Douglas MACARTHUR-

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi? -George BENNES Fransız Vu Gazetesi-

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. – Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Mustafa Kemal Atatürk

Sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk, askeri kişiliğini sadece savaş alanında değil, ülkesinin dört bir yanında yansıtmış ve bu yansıma, evvelden düşmanı olduğu milletlerin bile derin bir hayranlık duymasını sağlamıştır. Tekrardan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.

KAYNAKÇA:

https://ataturkatml.meb.k12.tr/icerikler/ataturkun-askeri-kisiligi_76645.html#:~:text=Stratejinin%20zaman%2C%20mekân%2C%20imkân%20taktiğinde,bir%20disiplin%20kurucu%20ve%20otoriterdi.

Dünya Liderlerinin Atatürk Hakkındaki Görüşleri

https://sozluk.gov.tr

https://belleten.gov.tr/tam-metin/1708/tur

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar