Sun Tzu ve Savaş Sanatı

        Ülkeler arasında yaşanan üstünlük mücadelelerini genellikle zafer belirler. Bu sebepten her ülke ve onun generalleri kendilerine yol haritası çizip stratejiler oluşturmuştur. Bu stratejilerin en bilineni Sun Tzu’nun oluşturduğu Savaş Sanatıdır. Oluşturulan bu eser Mao Zedong , General Douglas MacArthur dahil birçok generale ve lidere hatta farklı alanlarda (siyaset ,bilim vb.) çalışan farklı kişilere ilham olup yol göstermiştir. 

Çin Halk Devriminin Öncüsü Mao Zedong

Mareşal Douglas MacArthur

.

Sun Tzu, MÖ 400 senelerinde Wu Devletinde ( Günümüz Çin) yaşamış filozof, komutan ve askeri teorisyendir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekte, ama M.Ö. 500 yıllarında yaşadığı tahmin edilmektedir.[1]

Sun Tzu’nun bir tasviri

[1] Sun Tzu (Türkçesi: Pınar Erturan), Savaş Sanatı, Remzi Kitapevi,İstanbul,2017,syf 5

Sun Tzu’nun yaşadığı dönem ‘’101 Düşünce okulu dönemi’’ olarak geçer. Bu dönemde etkisini gösteren gruplardan birisi de Fetihçilerdi. Onlar: “Madem dünyada bir kaos var, o zaman dünyanın kontrolünü ele geçirmeli ve yönetmeliyiz” anlayışına sahiptiler. Sun Zi , tanınmış fetihçilerden biri olarak kabul edilir.[1]

Savaş Sanatı, Çin’de eski zamanlardan beri kullanılan savaş taktikleri üzerine Sun Tzu’nun yaptığı sohbetlerin bir araya getirildiği bir eserdir. Kitap 13 bölümden meydana gelip 13 bölümde de savaşın farklı konularını ele alır. Örnek vermek gerekirse; istihbarat, coğrafya, ulaşım vb. konuları ele alır. Çin’in Yedi Askeri Klasik‘i arasında en önemlilerindendir. 

Kitabın bizlere verdiği öğütlerin bazılarının yorumlanması

Sun Tzu, eserinde üstü kapalı bir şekilde aslında hayatın ne denli yollar ve farklı durumlarını içerdiğini bizlere anlatmaktadır.

 • Savaş hayati önemde bir Devlet meselesidir.
 • Aslında mücadele etmek, savaşmak hem insanlar hem de devletler için önemli bir meseledir.
 • Lehinize olan koşullara uygun olarak planlarda değişiklik yapılmalıdır.
 • Planlarımız sabit kalmamalı bize fayda getirecek bir şekilde değişiklik yapmalıyız.
 • Savaş uzarsa devletin kaynakları yetmez.
 • Bir mücadele ve savaş ne kadar uzun sürerse zararımıza olup maddiyatımızı bozar. Bundan dolayı da maneviyatımız bozulunca mücadele veya savaşımız başarısız olabilir.
 • Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.
 • Bir işi planlayıp yapılan plan ekseninde uygulamak daha mantıklı olacaktır. Eğer hedeflerimiz için plan yapmazsak hedefe varmamız uzun sürebilir hatta başarısız da olabilir.
 • Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın.
 • Karşılıklı mücadelelerde karşı tarafı fazlasıyla büyük bir avantajdır. Rakibini en iyi tanıyan zaferin tadını çıkarır.
 • İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler.
 • İnsanlar birleşince bireysel olarak değil toplum olarak hareket ederler. Bu sebeple eylemler bireysel olarak değil toplumsal olarak uygulanır. 

[1] Salih Demirbilek, Sun Zi’nin Savaş Sanatı ile Orhon Yazıtları Arasındaki İlişki Üzerine

 • Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.
 • En iyi plan mücadelenin az olduğu plandır. Planlarımızda eğer başarıya götürecekse mücadelenin ve kapışmanın az olduğu planlarımız varsa seçilmelidir.
 • Planlarını gece gibi karanlık ve geçilmez yap ve hareket ettiğinde bir yıldırım gibi in.
 • Planlarını gizli tutup kimseye gösterme vakti geldiğinde aniden uygula.
 • Stratejisi olmayanları sadece yenilgi bekler.
 • Plansız hareket başarısızlık getirir.  

Kaynakça

Sun Tzu (Türkçesi: Pınar Erturan), Savaş Sanatı, Remzi Kitapevi,İstanbul,2017

Salih Demirbilek, Sun Zi’nin Savaş Sanatı ile Orhon Yazıtları Arasındaki İlişki Üzerine

Fatih EKEN, SUN ZI SAVAŞ SANATI’NIN ÇİN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Politik ve Askeri Savaş Sanatı 1., İlkeriş Yayınları, Ankara,2014

Osman Pamukoğlu, Sun Tzu, Savaş Sanatı, İnkılap Kitapevi,İstanbul,201 

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar