Endüstrinin Kısa Tarihi

tarafından Fatıma Yavuz
0 yorum 451 görüntüleyenler

Dünya tarihinde insanların yaşayış biçimlerine yön veren belirli olaylar ve buluşlar vardır. İnsanların çağın sorunlarına çözüm arayışı bu aksiyonların temelini oluşturmaktadır. Bu gereksinimler toplumların üzerinde ideolojik, siyasi, kültürel ve en çok da teknolojik açıdan bir değişime sebep olmuştur. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi ile bir tarım devrimi başlamış ve insanlar tüketim toplumundan üretim toplumuna dönüşmüşlerdir.Akabinden tekerleğin icadı ulaşımda yeni bir çağ açarken makineleşmeye doğru sanayinin temelini oluşturmuştur. Modern anlamda sanayiden önce üretim,  basit aletlerle ve aile üyelerinin katılımı ile evlerde ya da atölyelerde yapılıyordu. Dolayısı ile üretim insan ve hayvan gücüne bağlı idi. Sanayi kelime anlamı olarak; var olan ham maddeleri kullanmak ve yeni enerji kaynakları oluşturmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü olarak tanımlanır. Bu açıklamanın ışığında anlıyoruz ki sanayide bir devrin başlaması için bir arayışa ihtiyaç vardı.Su ve buhar enerjisinin bulunması ile yeni bir dönem başladı.

SANAYİ DEVRİMİ (Endüstri 1.0)

1689’ da maden ocaklarını basan suyun tahliyesi için üretilen ilk buhar pompası bu dönüşüme öncü olmuştur. İlk buhar makinesi geliştirilerek kas gücüne bağlı olan makineler buhar gücü ile çalıştırılmaya başlandı. Ardından lokomotif, buharlı gemi ve tekstil makineleri icat edildi.  Hem üretimde hem de ulaşımda mekanik bir modele geçilmiş oldu. Sanayi Devrimi’nin başlangıcı İngiltere olduğu için o dönemde ‘Dünyanın atölyesi‘ olarak adlandırılmıştır. Bu devrim birçok fayda sağlarken aynı zamanda bir kaç  sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Büyük sanayi kentlerinin kurulması ile şehir nüfusunda ciddi artışlar meydana geldi. O devirde elektriğin aydınlatmada kullanılmaması insanları karanlık ve kalabalık şehirlere hapsetti.

2.SANAYİ DEVRİMİ (Endüstri 2.0)

1870’li yılların başlarında elektrik ampülü ,elektrik motoru, içten yanmalı motor, telefon, telsiz ve telgrafın icadı ile dünyada yeni bir ekonomik sıçrayış oldu. Elektrik enerjisi sayesinde gıda, giysi ve eşyaların montaj hatları, medya , ulaştırma , sağlık hizmetleri ve savunma teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Kalabalık kentlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için seri üretime geçildi.Bunun ilk örnekleri hayvan kesimhanelerinde ve otomotiv sektöründe bant tipi seri üretime geçilmesidir.Seri üretim maliyet fiyatlarını hatrı sayılacak oranda düşürdüğü için bu sistem yıllarca kullanılmış ve kullanılmaya devam ediyor.

ford model T

Ford Model T-Seri üretimle üretilen ilk araba(1908)

3.SANAYİ DEVRİMİ (Endüstri 3.0)

Abaküsten şu ana kadar ki bilgisayarın gelişimi 1936 yılında ilk programlanabilir bilgisayarın icadı ile ivme kazanmıştır. 1947 yılında transistörün keşfi, 1954 ilk iş bilgisayarı, 1962 ilk oyun bilgisayarı gibi elektronik, bilgisayar, iletişim ve yarı iletken teknolojilerde çeşitli ilerlemeler kaydedilmiştir. 1969 yılı sonlarına doğru Programlanabilir  Mantıksal Denetleyici (PLC) ‘ nin geliştirilmesi ile sanayide 3.dalga gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde ilk mikro bilgisayar geliştirilmiştir. Mikroişlemciler, elektronik ve bilgisayar temelli bir üretim yapısını belirginleştirmiştir. 1990’lı yıllarda internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte boyutları küçüldükçe işlem yeteneği ve hacmi artan teknolojiler üretilmeye başladı.

IBM PC 5150 İlk kişisel bilgisayar

IBM PC 5150 İlk kişisel bilgisayar (1981)

4.SANAYİ DEVRİMİ (Endüstri 4.0)

endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Alman ekonomisinin geliştirilmesi için 2011 yılında Hannover fuarında tanıtılan bir kalkınma planıdır. Bir üretim hattının değil bir kurumun/fabrikanın tamamen dijitalleşmesine yönelik olan bu devrim küresel alanda  ucuz iş gücüne dayalı rekabet yerine yüksek katma değerli üretime dayalı rekabet sağlamayı hedeflemektedir. Temelinde tüketicinin ihtiyaçlarına hızlı ve en uygun şekilde cevap vermek vardır. Birbirine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, internet üzerinden iletişim kuran nesnelerin veri toplayıp üretim sürecini tamamen değiştirdiği, makinelerin sadece insanlarla etkileşim kurmadığı aynı zamanda birbirleri ile iletişimin ön planda olduğu bir değişimdir. Sistemler arası tam entegrasyon ile akıllı yapı ve sistemlere doğru yolculuk başlamıştır. Endüstri 4.0 içerdiği dört temel etken ile diğer sanayi devrimlerinden ayrılarak üretimdeki daha yüksek düzeyde verimlilik ve hata payını sıfıra düşürmek amaçlanmıştır;

1.Sensör: Makinelerin verileri toplayabilmesi için gerekli algılayıcılar

2.Veri: Sensörlerden alınanları depolayarak bunları işleme hazır hale getirmek

3.Bilgi: Yapay zeka yardımı ile alınan verileri bilgiye çevirmek ve karar verdirmek

4.İşlem: Verilmiş kararı o makineye en doğru şekilde uygulattırmak

Bu yeni endüstri modeli hayatımıza farklı kavramların ve yeni teknolojilerin girmesine yol açtı. Bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak olan bu sistemler aşağıda sıralanmıştır.

  • Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
  • Akıllı Robotlar (Smart Robots)
  • Akıllı Fabrikalar (Smart Factories)
  • Bulut Bilişim Sistemi ( Cloud Computing)
  • Üç Boyutlu Yazıcılar ( 3D Printers)
  • Büyük Veri (Big Data)
  • Simülasyon (Simulation)
  • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
  • Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems)

 

 

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar