GİRİŞİMCİLİK 101

tarafından İlkenur Kabuklu
0 yorum 134 görüntüleyenler

 Girişimcilik, sözlük anlamına göre ,ekonomik değerin ortaya çıkarılması veya elde edilmesidir. Bu tanımla girişimcilik, genellikle bir iş kurarken normalde karşılaşılanın ötesinde risk içeren ve sadece ekonomik olanlardan başka değerleri de içerebilen bir değişim olarak görülür. Girişimci ise sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen kar amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimcilik tarihine baktığımızda ilk girişimciler avcı toplayıcı kabilelerdi. Bu kabileler kendi kabilelerine fayda sağlamak için bölgelerinin farklı yerlerinde mal ticareti yapmışlardır. Girişimcilikteki ilk büyük atılım, tarım devrimi sırasında gerçekleşmiştir. İnsanlar kendilerine yeni iş kolları edinmeye başlamışlardı. Ticaretin yayılmasıyla beraber girişimcilerde şehirler ve kültürler arasında ticaret yaparak kar edebileceklerini anlamaya başladılar. Tabi ki , ticaret yolları sadece ham kaynak ve mallardan ibaretti. İmparatorluklar kuruldukça ve savaşlar yaşandıkça girişimcilerde dünyaya fikir ve teknolojiler yaymaya başladılar. Sanayi devrimi de girişimcilik tarihini etkileyen en önemli olaylardandır.18. yüzyıldan itibaren girişimcilik, küçük ölçekli üretimden büyük ölçekli üretime geçmiştir. Bugün, girişimciler tüm dünyada ekonominin can damarıdır. Küresel ekonomi, modern altyapı ve iletişimle beraber girişimciliğe yeni bir rekabet ortamı getirmiştir. Bu, modern girişimciliği her zamankinden daha zorlayıcı hale getirmiştir. Yani aslında girişimcilik hiçbirimize uzak bir terim değil. Hatta hepimizin içinde olan bir şey çünkü insanlık tarihi yıllar boyu bunu yaptı. Bir sorun buldu ve buna çözüm geliştirdi.

 Girişim faaliyetlerinin her geçen gün hız ve hacim kazanması, bu alanda kullanılan terimlerin de sayısını artırdı. İş planlarının tasarlanması ve hayata geçiş sürecini kapsayan, bir girişim yatırımının söz konusu olduğu alanda değer yaratma süreci için tercih ettiği modeller, finansal süreklilik için tasarlanan gelir kaynakları gibi unsurların sınıflandırılmasını sağlayan mantık “iş modeli” olarak adlandırılır. Melek yatırımcı, şirketteki payları kapsamında girişimciler için finans kaynağı sağlayan kişi veya kurumları ifade eder. Kuluçka merkezi, bir girişimci için yeni kurulan girişimlerin hayatta kalmasını sağlayan ve projelerine yardım bulabilecekleri yerdir. Tohum, girişimin ortaya çıkması için gereken küçük sermayedir. Girişimcilik bunlar gibi farklı terimlere sahiptir. Bunun dışında girişimciliğin birçok çeşidi vardır. Yaratıcı, sosyal, ticari, kamu girişimi gibi.

 Peki girişimci olmaya karar verdiniz bir sorun buldunuz ve çözümünü ürettiniz nasıl finansman kaynak bulabilirsiniz. Melek yatırımcılar, proje yarışmaları, banka kredisi, kitlesel fonlanma, kamu hibe ve fonları, girişim finansman kaynaklarındandır .Her girişim bir inovasyondur. İnovasyon, bir iş modelini geliştirir. Dolayısıyla insan hayatını kolaylaştırır.  Yeni iş fırsatları yaratır. Ekonomik büyümeyi artırır. Ülkelerin cari açığını kapatır. Tüm bunlarla beraber toplumun sosyal yapısına fayda sağlar. Her dönem kendi sorununa göre bir girişimci çıkarıyor. O yüzden aslında girişimci olmak veya girişim için çok farklı şeyler öğrenmenize gerek yok çünkü insanlığın doğası bu, bir sorun fark edersin çözmeye çalışırsın. İyi bir fikir varsa da risk almaktan çekinmeden yapabilmelisiniz. Eğer tanıdıklarınıza fikirlerinizi anlattığınızda pek iyi karşılanmıyorsanız bunu çok fazla önemsemeyin. Onları sizinle aynı ekosistemde olan kişilerle paylaşın. Çünkü her fikir kendi toprağında gelişip potansiyeline ulaşacak değeri görür.

KAYNAKÇA:

https://www.hosting.com.tr/

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar