Balkan savaşları başlamadan evvel Barbaros Hayreddin zırhlısının subaylarının
baş taret altında çekilen bir fotoğrafı, 1911

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.