7 SORUDA IoT

tarafından Fatıma Yavuz
0 yorum 327 görüntüleyenler

Bu yazıda milyonlarca insan ve nesnelerin her zaman ve her yerde internet ağını kullanarak birbirine bağlanmasını sağlayan

Nesnelerin İnterneti’ni ya da bir başka deyişle IoT’yi (Internet of Things) konuşacağız.

1.Nesnelerin İnterneti Nedir?

İlk defa Ashton tarafından 1999 yılında özel bir şirkete yaptığı sunum sırasında kullanılan bir kavramdır.Milyonlarca insan ve nesnelerin her zaman ve her yerde internet ağını kullanarak birbirine bağlanmasıdır.Böylece internet bilgiyi sadece insanların veri girişi ile  değil nesnelerden de toplayabilmektedir. Bunun sonucunda düzenli olarak bilgi üretilir, analiz edilir ve paylaşılır.

2.Bu nesnelere neler dahildir?
 • Bilgisayarlar
 • Makineler
 • Akıllı telefonlar
 • Taşıtlar
 • Ev aksesuarları
 • Oyuncaklar
 • Kameralar
 • Sağlık ekipmanları
 • Giyilebilir teknolojiler
 • Hayvanlar
 • İnsanlar
 • Binalar
 • Şehirler
3.Bu oluşumu meydana getiren teknolojiler nelerdir?

Ağ ve İletişim Teknolojileri: Nesnelerin birbirine bağlanması

Arama ve Keşfetme Motorları: Nesnelerin birbirini bulması, tanıması ve iletişime geçmesi

Gizlilik ve Güvenlik Teknolojileri: Nesneler arası bilgi üretimi, paylaşımı ve depolanmasının güvenliği

Uygulama ve Endüstriyel Dağıtım: Kullanılacağı alan ve sektörler

Yönetişim ve Sosyo-ekonomik Ekosistem Teknolojileri: Sistemin yönetimi,finansmanı ve hukuki düzenlemesi

4.Nesneler birbirlerini ve kendilerine verilen komutları nasıl tanır?

Nesneleri tanımlama;

 • RFID (Radio Frequency Identification): Nesnelerin mikroişlemciye sahip bir etiket ile kimlik oluşturmasıdır. Radyo frekansı ile bu nesnelerin hareketlerinin izlenebilmesidir. RFID okuyucularla otomatik olarak alınan bilgiler veri ağı ortamında saklanırken başka bir akıllı sistemi harekete geçirecek farklı bir süreci başlatabilir.

Nesneleri hissetme;

 • Algılayıcı ve kablosuz ağlar : IoT’de kullanılan akıllı algılayıcı cihazlar kendilerini tanıtma, ağ kurabilme ve topladıkları bilgileri depolama ve analiz yeteneğine sahip genel kullanıma açık bulut servislerine aktarma yeteneğine sahiptirler.

Nesneleri düşünme;

 • Gömülü sistemler: İçerisinde bulunduğu sistemi yönetim görevi görerek akıllı hale getiren, donanım ve yazılım alt birimleri ile oluşmuş entegre sistemlerdir.Gömülü Sistemler genellikle son kullanıcıyla doğrudan etkileşime girmezler.Tek bir amaca yönelik çalışırlar.Kısıtlı kaynaklarla çalışırlar.Reaktif ve gerçek zamanlı olarak çalışırlar.

Nesneleri küçültme;

 • Nanoteknoloji

Nesnelerin internetini oluşturan elektronik cihazların sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Kullanıcılar ve diğer cihazlarla haberleşme yeteneğine sahiptirler.
 • Ağ içinde tek olan isim ve adresleri vardır.
 • Algılama ve hesaplama yetenekleri mevcuttur.
5.Avantajları nelerdir?
 • Üretim aşamasında yöneticiler, hangi konumda olurlarsa olsunlar akıllı iletişim araçları ile rahatlıkla üretim sürecine müdahale edebileceklerinden üretim ve üretim süreci pratikleşecektir.
 • Nesnelerin üzerine yerleştirilecek sensörler ve etiketler vasıtasıyla tedarik zinciri daha akıllı hale gelecektir.
 • Nesnelerin interneti akıllı cihazlar kanalıyla gerçekleşeceğinden enerji ve altyapı maliyetleri azalacaktır.  Sanayide üretim miktarı ve kalite artarken ham madde atıkları azalacak, enerji ve su gibi kıt kaynaklar gereğinden fazla kullanılmayacak, çevre ve doğa daha az zarar verilecektir.
 • Makinelerin ve robotların üretim sürecini yönettiği bir fabrikada insan kaynağına da az ihtiyaç duyulacaktır.
 • Gelir ve kar düzeyinde artış sağlanacaktır.

 

6.Dezavantajları nelerdir?
 • İnsan kaynağına daha az ihtiyaç duyulacağı için bir anlamda da iş gücü talebinin azalması, kurumlarda bulunan departmanlarda işgücü fazlalığı tehdidi oluşturmaktadır.
 • IoT internet üzerinden dünya üzerinde herhangi bir yerden gelebilecek saldırılara açıktır. Nesnelere yetkisiz erişimin engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • IoT  çok sayıda algılayıcı ve akıllı cihaz geniş coğrafi alanlarda çalışacaktır. Nesnelere karşı fiziksel ve/veya ağ üzerinden gelebilecek saldırılara karşı koruma yöntemleri ve şifreleme teknikleri yetersiz kalmaktadır.
 • IoT’nin gelişmesi ve yaygınlaşması kullanılan akıllı cihazların sayısının da artmasına neden olacaktır. Bu da enerji tüketiminin artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle IoT de kullanılan cihazların mümkün olduğu kadar enerji verimli olarak tasarlanması tüketimin kontrol edilebilmesi açısından yararlı olacaktır.
7.IoT uygulamaları nelerdir?
 • Akıllı ev ve fabrika uygulamaları: Ev içinde kullanılabilecek bütün ortam algılayıcıları ve kullanılan cihazlara ilişkin kontrol bilgilerinin bir iletişim ortamı üzerinden merkezde (hatta internet üzerinde bir serviste) toplanması ve bu bilginin analiz edilerek ev güvenliğinin arttırılması, etkin enerji yönetiminin sağlanması veya başka maksatlarla değerlendirilmesi mümkündür. Aynı şekilde fabrika ortamı içinde üretimde kullanılan veri terminallerinden gelen işletme bilgileri, enerji harcama seviyeleri veya ortamda yerleştirilmiş olan farklı kablosuz protokollerle çalışan sıcaklık, nem, hava durumu, yangın alarmları gibi algılayıcılardan gelen bilgiler bütün fabrikayı bir akıllı telefon uygulamasıyla uzaktan izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir.

 

 • Sağlık uygulamaları: Kronik hastalığı olan veya yaşlı olup bakıma muhtaç kişilerin gerçek zamanlı veya periyodik sağlık bilgileri (kan şekeri, tansiyon, kalp atışı, vücut sıcaklığı, adım sayısı, anlık fiziksel durumu vb.) ilgili medikal cihazlardan alınabilir. Bu bilgilerin aile ve hekim tarafından izlenebilmesi ve analiz edilerek ciddi durumlarda acilen reaksiyon gösterilebilmesi ancak buna olanak veren bir nesnelerin interneti tabanlı bilgi sistemi ile gerçekleşebilmektedir. Bu alandaki farklı seviyelerdeki çalışmaları daha yaygın hale getirebilecek, aralarındaki birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve resmi sağlık kurumlarına entegre edilebilecek bir e-sağlık sistemi bu konudaki standartları sağlamalı gelecekte sağlıkla ilgili otaya çıkabilecek yeni uygulama ve protokolleri dinamik olarak destekleyebilmelidir.
 • Tarım uygulamaları: Özellikle seralar gibi kapalı ve ortam bilgilerinin nispeten kontrol edilebileceği ve farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde en uygun şartların sağlanmasına yönelik fonksiyonların çift yönlü olarak çalıştırılması iyi bir nesnelerin interneti uygulamasıdır. Bir serada kontrol edilmesi gereken kritik sıcaklık, nem ve toprak değerleri, IoT sisteminin bir parçası olan makineler arası iletimi müteakip merkezi bir bilgisayarda veya internet ortamında yapılandırılarak saklanır, değerlendirilir ve mobil kullanıcıların kendi telefon uygulamaları veya web erişimleri üzerinden kontrol edilebilir.

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar