Mim Mim Grubu

tarafından Reşitcan ERMİŞ
0 yorum 962 görüntüleyenler

MİM MİM GRUBU

 

     MİM MİM GRUBU tam adıyla Müsellâh Müdâfaa-i Milliye olan bir istihbarat teşkilatıdır. Bu teşkilatın kurulmasında Enver ve Talat Paşaların rolü büyüktür. Baş harflerinden dolayı Mim Mim olarak tanınmıştır. 1920 yılının ilk aylarında kurulan ve kuruluş gayesi “Her türlü ihtimal ve tehlike karşısında İstanbul’un herhangi bir ihtilal vaziyetinde, hâl ve mevkiye hâkim olmak, İstanbul’daki Müslüman kuvvetlerini millî gayeye doğru sevk ve idare etmek, Anadolu’daki mücadeleye manen ve maddeten yardımcı olmak…” şeklinde açıklanan Müdafaa-i Millîye Teşkilatı, M.M. Grubu’nun çıkış noktasını oluşturmaktadır. Yapısı ve kurulma desteğine bakıldığında Teşkilat-ı Mahsusa’ ya benzemektedir.

Teşkilatın mührü

     Teşkilatı-ı Mahsusa ’nın kimi kadroları Mondros Anlaşması sonrası Talat Paşa’nın telkinleriyle Karakol Cemiyetini kurmuştu. Karakol Cemiyeti de Mim Mim gibi bir istihbarat teşkilatıdır.      Lakin Karakol Cemiyetinin yönetimi İttihatçıydı bundan rahatsız olan Atatürk, bu teşkilatı Kara Vasıf tarafından dağıttı. Ardından Teşkilat-ı Mahsusa ‘nın son başkanı olan Hüsamettin Ertürk, Fevzi Çakmak’ın desteğiyle başka bir teşkilatın kurulması adına çalışmalara başladı. Bu çalışmalara Ankara Hükümeti de destek vermiştir. TBMM Hükûmeti, 3 Mayıs 1921 tarihinde bu teşkilatı tanıyıp resmiyete kazandırdı. M.M Grubu sadece istihbarat eylemleri değil, Anadolu’ya silah, cephane ve subay da kaçırmıştır. Bununla da kalmayıp bir taraftan da gazeteci, yazar, politikacı, profesör, öğretmen gibi kimselerden propaganda yapmaya elverişli kişilerle irtibat kurmaya çalışıp propaganda yapmıştır

Kara Vasıf
Hüsamettin Ertürk

     İşgal bölgelerinde bulunan Yunan kuvvetleri hakkında Ankara’ya bilgi verip savaşların kazanılmasında büyük payları vardır. İstanbul’dan Ankara’ya geçecek İngiliz casuslarının eşkâlleri ve isimleri bildirilerek, Ankara’nın bu konuda tedbir alması sağlanmıştır. Üyelerinin bazen dilenci bazen matbaacı gibi farklı mesleklere büründüğü görülmüştü. En bilinen adamları ise Topkapılı Cambaz Mehmet’tir.

Topkapılı Cambaz Mehmet

     1 Temmuz 1874’te İstanbul’da doğmuştur. Çanakkale Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal ‘in birliğinde görev yapmış ve üstün başarılar elde etmiştir. Mustafa Kemal tarafından kendisine Canıyla oynamaktan korkmayan” anlamına gelen “Cambaz” lakabı verilmiş ve çavuşluğa yükseltilmiştir. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra İstanbul 13 Kasım 1918’de fiilen işgal edildi. Bunun üzerine işgale karşı birtakım gizli kuruluşlar ortaya çıktı. Topkapılı Cambaz Mehmet ve birkaç arkadaşı ise Şehremini Teşkilatı adlı bir oluşum kurmuştur. Atatürk ile görüşüp faaliyetlerine İstanbul’da başlamıştır. Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile gidecekken Topkapılı seçtiği adamlarını vapura yerleştirip Mustafa Kemal’in güvenliğini sağlamıştır. General Harington’un arabasını çalıp Mustafa Kemal’e vermiştir. Kurtuluş Savaşı bitince bütün gizli gruplar dağıtıldı. Ama Topkapılı bazı görevlerine devam etti. Kendisine sunulan maaşı kabul etmeyip Kızılay’a bağışladı. Oturduğu yerde yangın çıktı ve vefat etti. ( 1 Haziran 1932 )

Ölümü için yapılan bir gazete haberi

Mim Mim Grubu ise İstanbul’un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923‘te son buldu.

Kaynakça

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar